OTP Banka - OTPhypo úver (HBOTP3)

Profil
Správca:OTP Banka Slovensko
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 700 € ( 21 088,20 Sk)
Maximálna výška úveru:90% hodnoty nehnuteľnosti
Minimálna doba splatnosti:1 mesiac
Maximálna doba splatnosti:30 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty