OTP Banka - Hypotekárny úver (HBOTP)

Poplatky
Poskytnutie úveru - jednorazové čerpanie:0,75 % z objemu úveru
- postupné čerpanie:0,75 % z objemu úveru
- minimum:200 € ( 6 025,20 Sk)
Vedenie účtu:3,30 € ( 99,42 Sk)
Zvýšenie objemu úveru:1% z objemu navyšovanej čiastky úveru
Nedočerpanie úveru (% z nedočerp. čiastky):3% z nedočerpanej čiastky úveru
Predčasné ukončenie:k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
Zmena zabezpečenia:133 € ( 4 006,76 Sk)
Zmena podmienok:33 € ( 994,16 Sk)
Upomienka:25 € ( 753,15 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR