mBank - mHypotéka (HBMBH)

Profil
Správca:mBank (BRE Bank SA)
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 7 000 € ( 210 882,00 Sk)
Maximálna výška úveru:maximálna výška úveru závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty zabezpečenia úveru
Minimálna doba splatnosti:1 rok
Maximálna doba splatnosti:45 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty