ČSOB - VARIO Hypotéka (HBCSOB)

Poplatky
Poskytnutie úveru - jednorazové čerpanie:0,75 %
z poskytnutej sumy
- minimum:150 € ( 4 518,90 Sk)
- maximum:1000 € ( 30 126,00 Sk)
Vedenie účtu:3.29
Nedočerpanie úveru (% z nedočerp. čiastky):4 %
Predčasné ukončenie:k dátumu obnovenia úrokovej sadzby bez poplatku
mimo termin obnovenia urokovej sadzby: 4 % z predčasne splatenej sumy
Zmena zabezpečenia:132,78 € ( 4 000,13 Sk)
Zmena podmienok:66,39 € ( 2 000,07 Sk)
Upomienka:10 € ( 301,26 Sk)
Druhá upomienka:35 € ( 1 054,41 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR