ČSOB - Kombinovaná Hypotéka (HBCSOB2)

Profil
Správca:ČSOB
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 4 500 € ( 135 567,00 Sk)
Maximálna výška úveru:90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti
Minimálna doba splatnosti:3 roky
Maximálna doba splatnosti:30 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty