Zamestnávateľ


Ako zamestnávateľ v súčasnosti platíte odvody za svojich zamestnancov. Ak sa niektorý z vašich zamestnancov zapojí do 2. piliera, musí vám túto skutočnosť oznámiť.

Za svojho zamestnanca, ktorý vstúpil do 2. piliera budete tak ako doteraz odvádzať odvody v rovnakej výške do Sociálnej poisťovne, ktorá časť odvodov pošle na osobný dôchodkový účet zamestnanca v DSS podľa jeho výberu. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR