Vojak ZVS


V akej situácii sa nachádzate:
Ak ste v súčasnosti vojakom základnej vojenskej služby, štát za vás platí dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne, ako keby ste zarábali 70 % z priemernej mzdy na Slovensku, teda ako keby ste zarábali asi 10 055 Sk. To znamená, že ste v súčasnosti zapojení v 1. pilieri (Sociálna poisťovňa).

Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
V termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa môžete rozhodnúť, či chcete dostávať svoj budúci povinný starobný dôchodok z jedného alebo dvoch zdrojov, nazývaných tiež piliere dôchodkového systému. Môžete si vybrať z 2 možností:

1. Možnosť:

Môžete zostať výlučne v 1. pilieri, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa.

V tomto prípade budete vy aj váš zamestnávateľ znova platiť odvody do Sociálnej poisťovne a váš celý povinný starobný dôchodok, financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne (1. pilier).

Váš dôchodok bude spravodlivejší ako v starom systéme, platnom do konca roka 2003, lebo bude zohľadňovať počet odpracovaných rokov a váš príjem počas celého pracovného života.


alebo

2. Možnosť:

Môžete vstúpiť do 2. piliera, ktorý reprezentujú osobné dôchodkové účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.


Oproti súčasnému stavu vás to nebude stáť ani korunu navyše.

Naopak, ak sa zapojíte do 2. piliera, časť odvodov, ktoré zatiaľ štát za vás platil do Sociálnej poisťovne (1. pilier), pôjde na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Každý mesiac tak na vašom osobnom dôchodkovom účte pribudne 9 % z 10 055 Sk = asi 905 Sk. Bude to, ako keby ste od štátu dostali tieto peniaze navyše. Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa budú prostredníctvom dôchodkových fondov investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri vašom odchode do dôchodku bola čo najvyššia.

V tomto prípade budete dostávať svoj povinný starobný dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí nasporených a zhodnotených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Váš starobný dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, príjmov počas celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky. Za obdobie, keď ste prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude váš dôchodok z 1. piliera znížený o polovicu a nahradený práve dôchodkom z 2. piliera.

Váš starobný dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zhodnotenia peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, ktoré bude vaša DSS investovať v dôchodkových fondoch. Keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). Znamená to, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok z výlučne 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Výhodou vstupu do 2. piliera je aj to, že peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí.

Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktoré budú prostredníctvom dôchodkových fondov zhodnocovať peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte, budú fungovať podľa prísnych pravidiel a pod dôslednou kontrolou štátu. Štát bude aj finálnym garantom fungovania 2. piliera.

Vstup do 2. piliera je nenávratný a vážny krok, ktorý musíte urobiť v termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006. Po tomto termíne nebude pre vás vstup do 2. piliera možný.

Ak sa rozhodnete pre vstup do 2. piliera, musíte doň počas celého aktívneho veku prispievať a nebudete sa môcť k prispievaniu výlučne do Sociálnej poisťovne (1. pilier) vrátiť. DSS aj dôchodkový fond však budete môcť podľa vášho uváženia kedykoľvek meniť.

1. a 2. pilier dôchodkového systému nazývame povinné piliere dôchodkového systému. Na svoj budúci dôchodok sa budete môcť zabezpečiť navyše aj v doplnkových dôchodkových poisťovniach (DDP), ktoré reprezentujú tzv. 3. pilier dôchodkového systému. Hlavný rozdiel je v tom, že zabezpečenie na dôchodok v 3. pilieri je dobrovoľné – platíte zo svojej mzdy podľa vlastného uváženia a istou čiastkou vám zvyčajne prispieva aj váš zamestnávateľ.

Čo vám odporúčame:
Odporúčame vám vstúpiť do 2. piliera, pretože máte do dôchodku niekoľko desiatok rokov a sporenie na dôchodok sa vám oplatí.

Zo skúseností sa dá očakávať, že váš dôchodok bude vďaka dlhodobému investovaniu výrazne vyšší, ako keby ste prispievali výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa). V rámci svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti by ste si mali vybrať rastový fond, ktorý vám môže priniesť vysoké zhodnotenie peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, a prípadné negatívne výnosy stihnete ešte do konca obdobia sporenia vyrovnať.

Použite našu dôchodkovú kalkulačku ktorá vám, na porovnanie, vypočíta približnú výšku vášho starobného dôchodku, ak by ste sa zapojili do 2. piliera alebo ak by ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Podrobnejšie informácie o tom, čo by ste mali brať do úvahy pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera, nájdete v časti Čo brať do úvahy. Informácie o tom, ako prakticky vstúpiť do 2. piliera a ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, nájdete v časti Ako prakticky vstúpiť do 2. piliera.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR