Umelec


V akej situácii sa nachádzate:
Ak ste v súčasnosti umelcom a svoju činnosť nevykonávate na základe živnostenského oprávnenia, ale na základe autorského zákona, nemusíte ani povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier). Znamená to, že v súčasnosti nie ste zapojení v dôchodkovom systéme.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Ak chcete v budúcnosti dostávať dôchodok zo Sociálnej poisťovne (1. pilier), prípadne z 2. piliera a nebyť odkázaní len na svoje úspory alebo iné formy zabezpečenia na dôchodok, mali by ste vstúpiť do dôchodkového systému ako dobrovoľne poistená osoba. Pre viac informácií si prečítajte aj dobrovoľne poistená osoba.

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR