Študent vysokej školy


V akej situácii sa nachádzate:
Ak ste v súčasnosti študentom vysokej školy, štát za vás do konca roka 2003 platil dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier), ktoré od roku 2004 už za vás neplatí. Znamená to, že v súčasnosti nie ste zapojení v dôchodkovom systéme, aj keď ste v ňom už v minulosti zapojení boli.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:

Kým budete študentom, nemusíte robiť nič.
Keď sa po 1. januári 2005 po prvýkrát zamestnáte (napríklad aj počas štúdia), alebo si založíte živnosť, stanete sa vojakom základnej vojenskej služby alebo pôjdete na civilnú službu, budete sa musieť zapojiť do dôchodkového systému. Takisto sa budete musieť v termíne od 1.1. 2005 do 30. júna 2006 rozhodnúť, či chcete dostávať svoj budúci povinný starobný dôchodok z jedného alebo dvoch zdrojov, nazývaných tiež piliere dôchodkového systému. Môžete si vybrať z 2 možností:

1. možnosť
Môžete zostať výlučne v 1. pilieri, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa.

V tomto prípade budete vy aj váš zamestnávateľ platiť odvody do Sociálnej poisťovne a váš celý povinný starobný dôchodok, financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne (1. pilier).

Váš dôchodok bude spravodlivejší ako v starom systéme, platnom do konca roka 2003, lebo bude zohľadňovať počet odpracovaných rokov a váš príjem počas celého pracovného života.

alebo

2. možnosť
Môžete vstúpiť do 2. piliera, ktorý reprezentujú osobné dôchodkové účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.
V tomto prípade bude váš zamestnávateľ platiť časť odvodov do Sociálnej poisťovne (1. pilier) a časť odvodov na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Bude to, akoby vám na tento účet každý mesiac pribudlo 9 % z vašej mzdy. Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa budú prostredníctvom dôchodkových fondov investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri vašom odchode do dôchodku bola čo najvyššia.

V tomto prípade budete dostávať svoj povinný starobný dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí, nasporených a zhodnotených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Váš starobný dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, príjmov počas celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky. Za obdobie, keď ste prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude váš dôchodok z 1. piliera znížený o polovicu a nahradený práve dôchodkom z 2. piliera.

Váš starobný dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zhodnotenia peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, ktoré bude vaša DSS investovať v dôchodkových fondoch. Keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). Znamená to, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok z výlučne 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Výhodou vstupu do 2. piliera je aj to, že peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí.

Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktoré budú prostredníctvom dôchodkových fondov zhodnocovať peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte, budú fungovať podľa prísnych pravidiel a pod dôslednou kontrolou štátu. Štát bude aj finálnym garantom fungovania 2. piliera.

Vstup do 2. piliera je nenávratný a vážny krok. Ak sa rozhodnete pre vstup do 2. piliera, musíte doň počas celého aktívneho veku prispievať a nebudete sa môcť k prispievaniu výlučne do Sociálnej poisťovne (1. pilier) vrátiť. DSS aj dôchodkový fond však budete môcť podľa vášho uváženia meniť.

Ak budete celé obdobie od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2006 študentom a zapojíte sa do dôchodkového systému až po 30. júni 2006 (napríklad skončíte VŠ a zamestnáte sa až v januári 2008), musíte sa rozhodnúť o vstupe do 2. piliera, až keď sa do systému znovu zapojíte (teda v januári 2008), a to do 30 dní. Obdobie na vstup do 2. piliera od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa na vás, pokiaľ budete počas celého tohto obdobia študentom VŠ, nevzťahuje.

Možnosť navyše! Aj keď v súčasnosti nemusíte byť povinne zapojení v dôchodkovom systéme, môžete sa do dôchodkového systému zapojiť dobrovoľne. V praxi to znamená, že môžete svoje odvody do 1. aj 2. piliera platiť dobrovoľne, z vlastného vrecka (nie je možné platiť odvody len do 2. piliera a neplatiť do 1. piliera). Hovoríme, že môžete byť dobrovoľne poistenou osobou. Túto možnosť vám však neodporúčame, lebo počas pracovného života si vďaka sporeniu a investovaniu stihnete našetriť na dostatočný dôchodok a nie je dôvod, aby ste počas štúdia zaťažovali svoje vrecko. Pre viac informácií si prečítajte aj Dobrovoľne poistená osoba


Čo vám odporúčame:
Určite by ste mali vstúpiť do 2. piliera, lebo máte do dôchodku niekoľko desiatok rokov a sporenie na dôchodok (2. pilier) sa vám oplatí. Zo skúseností sa dá očakávať, že váš dôchodok bude vďaka dlhodobému investovaniu výrazne vyšší, ako keby ste prispievali výlučne len do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

V rámci svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti by ste si mali vybrať rastový fond, ktorý vám môže priniesť vysoké zhodnotenie peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, a prípadné negatívne výnosy stihnete ešte do konca obdobia sporenia vyrovnať.

Použite našu dôchodkovú kalkulačku ktorá vám, na porovnanie, vypočíta približnú výšku vášho starobného dôchodku, ak by ste sa zapojili do 2. piliera alebo ak by ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Podrobnejšie informácie o tom, čo by ste mali brať do úvahy pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera, nájdete v časti Čo brať do úvahy. Informácie o tom, ako prakticky vstúpiť do 2. piliera a ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, nájdete v časti Ako prakticky vstúpiť do 2. piliera.

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR