Študent strednej školy


V akej situácii sa nachádzate:
Ak ste študentom strednej školy v 1. alebo v 2. ročníku, patríte do skupiny občanov, ktorá ešte nikdy nebola zapojená v dôchodkovom systéme, a preto sa do 2. piliera zapojíte povinne.

Ak ste študentom strednej školy v 3. alebo 4. ročníku, platia pre vás rovnaké pravidlá ako pre študentov vysokých škôl, preto si prečítajte časť Študent vysokej školy.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Počas štúdia nemusíte robiť nič. Keď sa po skončení školy po prvýkrát zapojíte do dôchodkového systému (napríklad sa zamestnáte, založíte si živnosť, stanete sa vojakom základnej vojenskej služby alebo občanom na civilnej službe), automaticky sa zapojíte do 2. piliera. Ak ste teraz v 1. alebo 2. ročníku strednej školy, ste jedinou skupinou obyvateľstva, pre ktorú je vstup do 2. piliera povinný.

Vaše dôchodkové odvody rozdelíte medzi Sociálnu poisťovňu (1. pilier) a váš osobný dôchodkový účet (2. pilier) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vlastného výberu. Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa budú prostredníctvom dôchodkových fondov investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri odchode do dôchodku bola čo najvyššia.

Váš povinný starobný dôchodok bude pochádzať z dvoch zdrojov – prvú časť budete dostávať zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí, nasporených a zhodnotených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier). Váš dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov,od príjmov počas celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky. Váš dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zhodnotenia vašich peňazí v dôchodkových fondoch.

Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí. Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktoré budú prostredníctvom dôchodkových fondov zhodnocovať peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte, budú fungovať podľa prísnych pravidiel a pod dôslednou kontrolou štátu. Štát bude aj finálnym garantom fungovania 2. piliera.

Keď sa zamestnáte alebo ináč vstúpite do dôchodkového systému, budete si musieť do 8 dní od vstupu vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ako aj dôchodkový fond, v rámci ktorého budete chcieť svoje peniaze z osobného dôchodkového účtu investovať.

Ak tak neurobíte, Sociálna poisťovňa vás automaticky zaradí do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s najnižšími poplatkami. Túto možnosť však neodporúčame, pretože sa vám neoplatí byť v konzervatívnom fonde, ktorý má najnižšiu výnosnosť. Počas života však budete môcť dôchodkovú správcovskú spoločnosť aj dôchodkový fond podľa vašich preferencií zmeniť.

1. a 2. pilier dôchodkového systému nazývame povinné piliere dôchodkového systému. Na svoj budúci dôchodok sa budete môcť zabezpečiť navyše aj v doplnkových dôchodkových poisťovniach (DDP), ktoré reprezentujú tzv. 3. pilier dôchodkového systému. Hlavný rozdiel je v tom, že zabezpečenie na dôchodok v 3. pilieri je dobrovoľné – platíte zo svojej mzdy podľa vlastného uváženia a istou čiastkou vám zvyčajne prispieva aj váš zamestnávateľ.


Čo vám odporúčame:
Odporúčame vám venovať pozornosť tomu, akú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond si zvolíte. Mali by ste si zvoliť rastový fond, ktorý vám môže priniesť vysoké zhodnotenie peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, a prípadné negatívne výnosy stihnete ešte do dôchodku vyrovnať.

Informácie o tom, ako prakticky vstúpiť do 2. piliera a ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, nájdete v časti Ako prakticky vstúpiť do 2. pilieraPoužité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR