Koho sa týka nový dôchodkový systém


Ak máte 16 a menej rokov
Vstúpite do 2. piliera automaticky, a to vtedy, keď sa po skončení školy po prvýkrát zamestnáte alebo sa inak zapojíte do dôchodkového systému.

Ak máte viac ako 16 rokov
Môžete sa rozhodnúť, či vstúpite do 2. piliera alebo zostanete výlučne v 1. pilieri.

Do 2. piliera môžete vstúpiť len v termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006. Po tomto termíne vstup do 2. piliera pre vás nebude možný a zvyšok života budete prispievať výlučne do 1. piliera.

Ak budete celé obdobie od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 nezamestnaným alebo študentom, do 2. piliera môžete vstúpiť aj po 30. júni 2006, a to do 30 dní, odkedy sa zamestnáte alebo sa inak zapojíte do dôchodkového systému.

Ak chcete odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov
Aj keď do 2. piliera môžete vstúpiť, dobre si to premyslite. V 2. pilieri musíte sporiť minimálne desať rokov pred dôchodkom, inak nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok. V tomto prípade budete dostávať dôchodok len z 1. piliera, ktorý bude za obdobie, keď ste sporili, znížený o polovicu.

Ak prídete o prácu rok pred dôchodkom a boli ste predtým nepretržite poistený v nezamestnanosti min. 7 rokov, môžete odísť do dôchodku hneď a váš dôchodok z 1. piliera dostanete v plnej výške. To isté platí aj v prípade, ak prídete o prácu pol roka pred dôchodkom a za posledné 4 roky ste boli poistení v nezamestnanosti najmenej 3 roky. Dôchodkový vek sa postupne predlžuje na 65 rokov pre mužov aj ženy, ale môžete sa rozhodnúť, kedy skutočne odídete do dôchodku.

Ak ste dôchodcom
Do 2. piliera nemôžete vstúpiť. Váš dôchodok sa bude každý rok zvyšovať podľa toho, ako rástli ceny a mzdy v predchádzajúcom roku. Znamená to, že rast vašej životnej úrovne bude viac kopírovať rast životnej úrovne pracujúcich v porovnaní s tým, ako to bolo v starom systéme.

Po novom môžete bez obmedzenia zároveň poberať dôchodok aj pracovať.

Pre informáciu, čo znamená nový dôchodkový systém konkrétne pre vás, si pozrite aj Zamestnanec, SZČO, Občan tesne pred dôchodkom, Slobodný umelec, Študent strednej školy, Študent vysokej školy, Nezamestnaný, Rodič na rodičovskej dovolenke, Vojak ZVS, Občan na civilnej službe, Invalidný dôchodca, Starobný dôchodca, Zamestnávateľ.
Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR