Pracujúci študent


V akej situácii sa nachádzate:

Ak ste v súčasnosti študentom vysokej školy, ale zároveň ste zamestnaní alebo ste SZČO s príjmom vyšším ako 12-násobok minimálnej mzdy, znamená to, že ste v súčasnosti zapojení v dôchodkovom systéme.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Ak ste študentom vysokej školy a súčasne pracujete, máte možnosti, akoby ste boli zamestnancom, preto si prečítajte časť Zamestnanec.

Ak ste popri štúdiu SZČO, máte možnosti, akoby ste boli SZČO, preto si prečítajte časť SZČO.

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR