REFORMA DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU

OBČANIA SI ZASLÚŽIA ŠANCU NA VYŠŠIE DÔCHODKY
Vážení občania,

o novom dôchodkovom systéme sa veľa hovorí ako o zmene, ktorá ovplyvní naše životy a životy našich detí na mnoho rokov. Je to pravda. Nový dôchodkový systém sa naozaj dotýka všetkých – študentov, pracujúcich, nezamestnaných aj dôchodcov, hoci pre každú skupinu prináša iné výhody a možnosti. Keď sme menili dôchodkový systém, naším hlavným cieľom bolo vytvoriť pre vás príležitosť na vyššie dôchodky, o ktorých budete môcť sami rozhodovať a tým sa na dôchodok lepšie pripraviť. Ďalším dôvodom na zmenu bolo, aby ste mali spravodlivejšie dôchodky, a preto po novom budú vaše dôchodky závisieť od vášho úsilia počas celého pracovného života.

Pri príprave nového dôchodkového systému sme brali do úvahy skúsenosti z viac ako 20 krajín sveta, ktoré už podobné reformy úspešne realizovali. Osobitne sme venovali pozornosť tomu, aby peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte – určené na váš dôchodok – boli v bezpečí. Preto sme pre sporenie na dôchodkových účtoch zaviedli prísne pravidlá a ich dodržiavanie bude kontrolovať štát.

V termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa väčšina z vás musí rozhodnúť, či vstúpi do 2. piliera a začne si sporiť na dôchodok alebo či zostane prispievať výlučne do Sociálnej poisťovne. Tí z vás, ktorí sa do sporenia na dôchodok zapoja, si budú 9 percent z každej výplaty ukladať na svoj osobný dôchodkový účet. Výhodou je, že peniaze na dôchodkovom účte budú vaším majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí.

Rozhodnutie o tom, či si začnete sporiť na dôchodok, je rozhodnutím na celý život, a preto mu treba venovať veľkú pozornosť. Verím, že táto brožúrka vám pomôže lepšie porozumieť novému dôchodkovému systému a tým sa aj lepšie rozhodnúť. Váš dôchodok je teraz vo vašich rukách...


Ľudovít Kaník,
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a tím dôchodkovej reformy

 


Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR