Starobný dôchodca


V akej situácii sa nachádzate:

Ak ste v súčasnosti starobným dôchodcom, poberáte v súčasnosti dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo (ak ste boli zamestnancom silových rezortov) poberáte výsluhový dôchodok.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:

V novom dôchodkovom systéme sa vám vymeraný dôchodok nemení, len sa bude pravidelne každý rok zvyšovať automaticky, a nie na základe rozhodnutia politikov v parlamente, ako to bolo do konca roka 2003.

Dôchodky sa zvyšujú podľa toho, ako rástli ceny a mzdy v predchádzajúcom roku, takže rast životnej úrovne dôchodcov vo väčšej miere ako do konca roka 2003 kopíruje rast životnej úrovne pracujúcich osôb. Pri zvyšovaní dôchodku sa berú rast cien a rast miezd do úvahy rovnakou mierou. Napríklad ak sa v danom roku zvýšia mzdy o 3 % a inflácia bude 4 %, dôchodky sa v nasledujúcom roku zvýšia o 3,5 %: (3 + 4)/2 = 3,5 %. Výnimkou je rok 2004, keď sa dôchodky zvýšili hneď k 1. februáru 2004 o 4 % (a nie k 1. júlu 2004) a následne sa zvýšia od 1. decembra 2004 o 3,4 %.

Očakáva sa, že v priebehu najbližších 3 rokov by sa dôchodky mali zvýšiť o asi 20 %.

Takisto, po novom môžete bez obmedzenia zároveň poberať dôchodok aj pracovať. Pre viac informácií si prečítajte aj Súčasné poberanie dôchodku a zárobku.

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR