Vyberte si bežný účet

Pre výber účtu nestačí iba základné kritérium výšky úroku. Jednak sú úroky príliš malé a u jednotlivých bánk sa prakticky nelíšia a banky si často účtujú poplatky nielen za nadštandardné služby, ale i za tie bežné. Preto sú dôležitejšími kritériami výberu výšky poplatku za vedenie účtu, za príkaz na úhradu, podmienky vydaní platobnej karty, ich typ a rozsah pojistenia, poplatky za výber z bankomatu a na prepážke. Stále väčší počet klientov naviac dáva prednosť priamej komunikácii s bankou bez nutnosti navštevovať jej pobočky - cez internet, telefón, mobilný telefón, alebo e-mailom.
Tu si môžete zadať podmienky - my vám podľa nich doporučíme tie najvhodnejšie bežné účty
Predpokladaný počet príkazov zadaných v pobočke za mesiac (nájomné, telefón): 
Predpokladaný počet výberov z bankomatu (vlastný bankomat banky) za mesiac: 
Priame komunikačné kanály: