VÚB - Start junior (BUVUBSJ)

Základné informácie
Banka:Všeobecná úverová banka
Účet určený pre::deti a mladých
Konto určené deťom vo veku od 8 do 14 rokov, ktoré takto získajú možnosť naučiť sa zodpovedne narábať s peniazmi a používať moderné bankové služby. Balík služieb je možné zriadiť len v rámci Flexiúčtu zákonného zástupcu dieťaťa. Balík tiež zahŕňa zdarma: jeden vklad hotovosti v pobočke za mesiac a služby týkajúce sa platobných kariet - prístup k zostatku na účte prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou).
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:zadarmo
Cena mesačného výpisu:zadarmo
Zrušenie účtu:zadarmo
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR