Bežný účet - súčasť všedného dňa

Pre koho Riziko Výkonnosť Likvidita
pre každého nízke veľmi nízka vysoká

Bežné účty sú klasickým produktom slúžiacim nielen na platbám, ale i na rýchly výber hotovosti. Sú využívané na väčšinu transakcií, či už máme na mysli prevody miezd, platby nájomného, splátok alebo výživného. Dnes už napríklad iba veľmi malá časť zamestnávateľov vypláca mzdy v hotovosti, trendom je jednoznačne prevod bezhotovostnou formou. Bežný účet takisto značne uľahčuje rôzne pravidelné platby. Na platbu inkasa či účtov za telefón klient iba podpíše dodatok ku zmluve o účte, stanoví maximálnu čiastku a už sa nemusí starať o termín platby. Platí, že pokiaľ je inkaso daný mesiac vyššie ako limit klienta, banka platbu neprevedie.

Banky väčšinou ponúkajú ucelené balíčky služieb, spájajú bežné účty so svojimi ďalšími produktami do cenovo výhodnejších celkov. V praxi to vyzerá tak, že klient si k bežnému účtu môže zakladať rôzne termínované vklady alebo sporiace účty, mať záporný zostatok na účte či telefonicky zisťovať jeho stav.

Prostriedky z bežného účtu sú kedykoľvek k dispozícii vďaka platobnej karte. Druhou možnosťou, ako sa dostať k zostatku, je výber peňazí pri prepážke banky. Aj keď každá možnosť so sebou nesie pozitíva i negatíva, možno s istotou povedať, že výber z bankomatu je takmer vždy lacnejší. Pri výbere pri prepážke sa klientovi totiž musí venovať zodpovedný pracovník, pre banku tým narastajú mzdové a iné náklady. Naviac platí, že bankomat má otvorené 24 hodín denne.

Pri platbe v obchodoch klient dokonca hradí iba výšku nákupu - banka mu nestrháva žiadne ďalšie poplatky. Pre klienta má bezhotovostná forma uskutočňovania platieb takisto ďalšie výhody - jednoduchosť a rýchlosť. Keď potrebuje hotovosť, nemusí sa obmedzovať iba na pobočky svojej banky alebo na územie štátu, všetky banky už medzi svojimi službami poskytujú takisto medzinárodné platobné karty. Nezabudnite ale, že pri výbere v zahraničných bankomatoch platíte vysoké poplatky. V neposlednom rade je nosenie platobní karty bezpečnejšie ako držanie hotovosti. Viac o platobných kartách.

TIP: Na bežných účtoch by mali byť uložené iba nevyhnutné prostriedky, také, ktoré naozaj potrebujete alebo v krátkej dobe potrebovať budete. Kvôli svojmu nízkemu úročeniu sa však zásadne nehodia k tomu, aby na nich ležali prebytočné peniaze.

V prípade, že máte k dispozícii voľné peňažné prostriedky využite radšej iný produkt, ktorý bude lepšie zhodnocovať Vaše úspory. Najpoužívanejšími sú termínované vklady, podielové fondy či stavebné sporenie.

Rozhodnutie o výbere toho najlepšieho konta by malo padnúť až po dôkladnom zvážení podmienok u jednotlivých bežných účtov. Tie sa totiž môžu podstatne líšiť a nový majiteľ sa môže dočkať prekvapení v podobe neočakávaných poplatkov napríklad za trvalé príkazy.

Bežné účty majú tú výhodu, že sú zo zákona poistené. Viac sa dozviete v sekcii dane a poistenie.