Tatra banka - Tatra PersonalTB Young (BUTABTPY)

Základné informácie
Banka:Tatra banka
Účet určený pre::mladých
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:2,5 € ( 75,32 Sk)
/ 1,25 € Ak zrealizujete aspoň 10 platieb ktoroukoľvek platobnou kartou vydanou k vášmu účtu, ktoré budú zúčtované v sledovanom mesiaci; alebo využívate v Tatra banke aspoň 2 úverové produkty; alebo máte majiteľské oprávnenie k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB.
Cena mesačného výpisu:zadarmo
iba výpisy elektronicky
Zrušenie účtu:zadarmo
Balík služieb ponúka banka na dva roky a je určený absolventom vo veku od 24 do 27 rokov vrátane, ktorí nedávno ukončili štúdium a rozbiehajú svoju kariéru. Balík služieb môžete mať úplne zadarmo, ak priemerná hodnota vašich vkladov a investícií v Tatra banke a jej dcérskych spoločnostiach dosiahne za predchádzajúci mesiac výšku 10 000 €. Možnosť zriadiť si bezkontaktné mobilné platby (za poplatok).
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR