SLSP - SPOROžíro (BUSLSP)

Základné informácie
Banka:Slovenská sporitelňa
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
zmena nakladania s účtom 1,66 €
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:2,5 € ( 75,32 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou, elektronicky, osobne prebratie na požiadanie. Vyhotovenie ďalšieho výpisu 0,27€+poštovné
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:vek min. 18r., pravidelne poukázanie mesačného príjmu
Maximálna výška je možná až do 3-násobku mesačného príjmu
Všetky transakcie na účte a služby s ním spojené sú spoplatňované podľa platného sadzobníka poplatkov Banky. K Účtu môžete požiadať o tieto služby: platobná karta, elektronické bankovníctvo, povolené prečerpanie, prehľad o pohybe na účte prostredníctvom výpisu, elektronického bankovníctva alebo telefónu.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR