SLSP - SPOROžíro senior (BUSLSPS)

Základné informácie
Banka:Slovenská sporitelňa
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:1 € ( 30,13 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
Zrušenie účtu:zadarmo
bežný účet vedený v eurách, určený pre tých, ktorí poberajú starobný, invalidný, výsluhový, vdovský alebo sirotský dôchodok
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR