SLSP - Osobný účet (BUSLSPO)

Základné informácie
Banka:Slovenská sporitelňa
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:5,9 € ( 177,74 Sk)
0€ Ak aktíva klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 10 000 EUR.
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou, elektronicky alebo osobne prebratie na požiadanie. Vyhotovenie ďalšieho výpisu 0,27€+poštovné
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:vek min. 18r., pravidelne poukázanie mesačného príjmu
Maximálna výška je možná žz do 3-násobku mesačného príjmu
Balík zahŕňa aj zmenu alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb. Za platby platobnou kartou získate od banky každý mesiac odmenu vo výške 0,5 % zo sumy platieb kartou, bezplatné zriadenie, vedenie a zrušenie sporenia. Banka naviac poskytuje aj službu Odmena+. Možnosti využitia tejto služby banka poskytuje v aktuálnom cenníku. Zadarmo sú SMS služby - SMS notifikácia nad 20€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč. Za poplatok si môžete aktivovať SMS služby Premium - SMS notifikácia od 0€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, Mobilbanking.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR