SLSP - Osobný účet EXCLUSIVE (BUSLSOE)

Základné informácie
Banka:Slovenská sporitelňa
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:8,9 € ( 268,12 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:vek min. 18r., pravidelne poukázanie mesačného príjmu
Balík zahŕňa aj neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom cez Elektronické služby; neobmedzený počet výberov hotovosti v bankomate inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR; služby Elektronického bankovníctva; vydanie prvej GRID karty, znovuvytlačenie PIN kódu, prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia, zmena limitov platobnej karty (prostredníctvom Elektronického bankovníctva, obchodného miesta, Sporotelu), zľava 100% z ročného poplatku za jednu hlavnú kreditnú kartu VISA Gold a jednu dodatkovú kartu v prvom roku, zriadenie, vedenie a zrušenie sporenia, odmena za platby Platobnou kartou vo výške 0,50 %. Banka naviac poskytuje aj službu Odmena+. Možnosti využitia tejto služby banka poskytuje v aktuálnom cenníku. SMS služby - SMS notifikácia nad 20€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč SMS služby Premium - SMS notifikácia od 0€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, Mobilbanking
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR