Sberbank Slovensko - Slušný účet (BUVBSU)

Základné informácie
Banka:Sberbank Slovensko
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:5,99 € ( 180,45 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
vyhotovenie jedného výpisu mesačne alebo štvrťročne, alebo polročne, alebo ročne a jeho zaslanie e-mailom, alebo poštou do tuzemska, alebo jeho osobné prebratie
Zrušenie účtu:zadarmo
Kontokorent:poskytnutie povoleného prečerpania na účte (po splnení kritérií stanovených bankou)
Služba Slušný účet predstavuje komplexné riešenie pre všetkých členov domácnosti v oblasti správy bežných financií.
Znamená samostatné účty pre manželov alebo partnerov, bývajúcich v jednej domácnosti, a všetky ich deti vo veku od 10 – 19 rokov.
Služba Slušný účet je určený pre manželov a partnerov bývajúcich v jednej domácnosti a všetky ich deti vo veku od 10. – 19. rokov ktorí preukážu sociálny status.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR