Sberbank Slovensko - Active (BUVBA)

Poplatky
Výber hotovosti na prepážke:1,49 € ( 44,89 Sk)
Vklad hotovosti na prepážke:zadarmo
Platba za účtovnú položku:zadarmo
Prevody
Príkaz na úhradu v rámci banky:0,79 € ( 23,80 Sk)
na pobočke, elektronicky bezplatne
Príkaz na úhradu do inej banky:0,79 € ( 23,80 Sk)
na pobočke, elektronicky bezplatne
Prichádzajúce položky v rámci banky:zadarmo
Prichádzajúce položky z inej banky:zadarmo
Trvalý príkaz
Zriadenie:zadarmo
Zmena:0,66 € ( 19,88 Sk)
na pobočke, elektronicky 0,33 €; 2x mesačne elektronicky bezplatne
Vykonanie:0,15 € ( 4,52 Sk)
elektronicky bezplatne
Zrušenie:1,00 € ( 30,13 Sk)
na pobočke, elektronicky 0,17 €
SIPO
Zriadenie:zadarmo
Zmena:0,66 € ( 19,88 Sk)
Vykonanie:0,15 € ( 4,52 Sk)
elektronicky bezplatne
Zrušenie:1,00 € ( 30,13 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR