Poštová banka - Osobný účet POSTKONTO (BUPOS)

Základné informácie
Banka:Poštová banka
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad: 7 € ( 210,88 Sk)
povinný minimálny zostatok 6,64 €
Mesačné vedenie účtu:1,76 € ( 53,02 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
papierový alebo emailom
Zrušenie účtu:zadarmo
Zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu 6,64€
Kontokorent:ano
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR