OTP - OTP KontoPlus (BUOTPKP)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:3,29 € ( 99,11 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
osobné prevzatie
Zrušenie účtu:zadarmo
zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu je 3,35 €
všetky automatické prevody v prospech OTP Twin Konta, právna asistenia a poistenie právnej ochrany ( poistná suma 663,88 € ) , Možnosť získania zľavy až do 100% z ceny balíka služieb.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR