OTP - OTP Konto (BUOTP)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad: 7 € ( 210,88 Sk)
Mesačné vedenie účtu:2,39 € ( 72,00 Sk)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
osobné prevzatie, poštou 0 € + poštovné
Zrušenie účtu:zadarmo
zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu je 3,35 €
Kontokorent:1,5% min. 6,64 €
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR