OTP - OTP Konto BASE (BUOTPKB)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:2,69 € ( 81,04 Sk)
Vedenie balíka bude poskytnuté so 100 % zľavou pri mesačnom obrate min. 330 €
Cena mesačného výpisu:zadarmo
osobné prevzatie
Zrušenie účtu:zadarmo
Zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu 3,35 €
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR