Komerční banka B-konto (BUKB)

Základné informácie
Banka:Komerční banka Bratislava
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:zadarmo
Otvorenie, údržba bežného účtu v EUR bez poplatku
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou: mesačne 0€; týždenne 9,10€/mesiac; denne pri pohybe na účte 16,50€/mesiac. Osobne: mesačne 0€; týždenne 13,20€/mesiac; denne pri pohybe na účte 18,30€/mesiac
Zrušenie účtu:zadarmo
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR