Zdanenie úrokov a poistenie vkladov

Výnosy z úrokov sú podľa zákona zdaňované pätnástimi percentami. Banka daň sama strháva a k čiastke na účte pripíše už iba čistý výnos vkladu. Napríklad pri 2 percentnom ročnom úroku bude výnos 1,7 percenta. Je zrejmé, že pri malom zostatku na účte a nízkej úrokovej sadzbe zdanenie výnosy príliš neovplyvní.

V súčasnej dobe je na trhu dostatok produktov, pri ktorých sa výnos nezdaňuje hneď, alebo po určitej dobe vôbec. Podrobnejšie informácie o týchto možnostiach nájdete v sekcii podielové fondy a stavebné sporenie.

Podľa zákona sú bežné korunové účty poistené. Banky pravidelne platia príspevky do fondu na ochranu vkladov, z ktorého sa potom vyplácajú poistené vklady v prípade krízových udalostí. Maximálne môže jeden klient z fondu získať asi 320 tisíc korún (30-násobok priemernej mzdy).