ČSOB - Pohoda (BUCSOBP)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:5 € ( 150,63 Sk)
ak využívate účet aktívne môžete získať zľavu až 100 % z mesačného poplatku
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou alebo elektronicky* (*Elektronický výpis vo frekvencii mesačne alebo denne je možný len v prípade aktivácie služieb ČSOB Internetbanking 24)
Zrušenie účtu:zadarmo
Zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu 6,64 €
Kontokorent:vek min. 18 r, zabezpečiť mesačný obrat vo výške minimálne 50 % Úverového limitu, žiadosť o povolené prečerpanie podáva klient písomne na pobočke banky
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR