ČSOB - Extra Pohoda (BUCSOBEP)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Účet určený pre::fyzické osoby
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:6,61 € ( 199,13 Sk)
Poplatok za balík pri zľave: C 0,00 €
Cena mesačného výpisu:zadarmo
poštou alebo elektronicky* (*Elektronický výpis vo frekvencii mesačne alebo denne je možný len v prípade aktivácie služieb ČSOB Internetbanking 24)
Zrušenie účtu:zadarmo
Zrušenie pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu 6,64 €
Kontokorent:vek min. 18 r, zabezpečiť mesačný obrat vo výške minimálne 50 % Úverového limitu, žiadosť o povolené prečerpanie podáva klient písomne na pobočke banky
max. výška je 5 900 €, limit sa určí na základe výšky čistého mesačného príjmu.,min. vo výške 150€
výhodné individuálne denné úročenie, úrazové poistnenie pre prípad: smrti následkom úrazu s poist.sumou 3319,39 € alebo trvalých následkov v rozsahu min. 66% s poist.sumou 9958,18 €, dobíjanie kreditu cez bankomat, Image karta
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR