Kapitálové životné poistenie s úrazovým pripoistením

Jednoduché kapitálotvorné životné poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia. Ako pripoistenie bolo zvolené:

  • oslobodenie od platenia pre prípad plnej invalidity,
  • pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom,
  • pripoistenie pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom, so štvornásobným progresívnym a s plnením od 1% trvalých následkov,
  • pripoistenie denného odškodného pre prípad pracovnej neschopnosti spôsobenej úrazom, s plnením od 15 dňa liečenia následne.

Výška poistných čiastok

Poistná čiastka pre prípad smrti100 000 Sk
Poistná čiastka pre prípad dožitianie je stanovená 1)
Poistná čiastka pre prípad smrti spôsobenej úrazom200 000 Sk
Poistná čiastka pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom200 000 Sk
Výška denného odškodného v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej úrazom100 Sk/denne

Frekvencia platenia a doba trvania poistnej zmluvy

Doba trvania poisteniado 70 rokov veku poisteného
Frekvencia platenia poistného1x ročne

Výška ročného poistného

Výška ročného poistného - životná zložka
Klient vo veku 20 rokov1 488 Sk/ročne 2)
Klient vo veku 35 rokov1 812 Sk/ročne 2)
Klient vo veku 50 rokov2 964 Sk/ročne 2)
Výška ročného poistného - úrazová zložka
Klient vo veku 20 rokov1 560 Sk/ročne
Klient vo veku 35 rokov1 560 Sk/ročne
Klient vo veku 50 rokov1 560 Sk/ročne
Výška ročného poistného - celkom
Klient vo veku 20 rokov3 048 Sk/ročne 2)
Klient vo veku 35 rokov3 372 Sk/ročne 2)
Klient vo veku 50 rokov4 524 Sk/ročne 2)

1) V uvedenom príklade by odkupná hodnota, pri výbere v sedemdesiatich rokoch poisteného, činilo pri zhodnotení kapitálových rezerv:

Klient vo veku 20 rokov 35 rokov 50 rokov
Zaplatené poistné (životná zložka) 74 400 Sk 63 420 Sk 59 280 Sk
Výška zhodnotenia kap. rezerv 5% p.a. 90 697 Sk 14 265 Sk 934 Sk
8% p.a. 353 376 Sk 66 691 Sk 8 702 Sk

2) Jedná sa o minimálne ročné poistné.