VÚB - Vkladná knižka s výpovednou lehotou (TVVUBRP)

Základné informácie
Banka:Všeobecná úverová banka
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
výpovedná lehota 1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov alebo bez výpovednej lehoty
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Polročné
pripisovanie úrokov dvakrát ročne, 30.6. a 31.12.
Reinvestícia úrokov:Áno
K otvoreniu vkladnej knižky je potrebné len vloženie minimálneho otváracieho vkladu 6,00 EUR. Možnosť zadania až 5 výpovedí na rôzne sumy až do výšky zostatku a zároveň aj k rôznym dátumom. Úroková sadzba je pohyblivá, aktuálna úroková sadzba sa vzťahuje na celý zostatok vkladu.
Možnosť zriadenia Detskej Vkladnej knižky alebo Vkladnej knižky bez výpovednej lehoty.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
možnosť kedykoľvek prikladať ďalšie prostriedky
Možnosť výberu:Postupne
možnosť realizovať predčasný výber (za poplatok)
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:S účinnosťou Cenníka VÚB, a.s. pre občanov od 1.8.2012 sa účtuje poplatok za zrušenie vkladnej knižky vo výške 5,00 EUR.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR