VÚB - Terminovaný vklad (TVVUB)

Základné informácie
Banka:Všeobecná úverová banka
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
doba viazanosti 1, 3, 6, 9*, 12, 18*, 24*, 36*, 42* a 48* mesiacov (* len v mene EUR)
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:V dohodnutom intervale
Sporenie v EUR alebo v jednej z ponúkaných štyroch cudzích mien CZK, GBP, CHF, USD. Minimálny vklad pre zriadenie termínovaného vkladu je: 99 EUR resp. 2 500 CZK, 50 GBP, 150 CHF, 100 USD. Pri vklade od 70.000 EUR možnosť zriadiť termínovaný vklad aj na kratšiu dobu viazanosti ako 1 mesiac.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
možnosť realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti, pričom pri splatnosti pôvodného vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze zlúčia s hlavným vkladom a automaticky sa obnovia ako jeden vklad
Možnosť výberu:Postupne
možnosť realizovať predčasné výbery (za sankčný poplatok)
Možnosť revolvingu:Na požiadanie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Sankčný poplatok za predčasný výber z vkladnej knižky pred uplynutím dohodnutej splatnosti alebo bez uplatnenia výpovednej lehoty je podľa vývesky úrokových sadzieb
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR