Unicredit Bank - Vkladná knižka (TVUCBVK)

Základné informácie
Banka:UniCredit Bank
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
Dĺžka viazanosti: 6, 12, 24 mesiacov. Alebo Vkladná knižka bez viazanosti.
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Ročné
k poslednému dňu kalendárneho roka
Reinvestícia úrokov:Áno
Podmienkou založenia vkladnej knižky je zloženie základného vkladu vo výške 3 EUR. Meny, v ktorých vkladné knižky zriaďuje a vedie: EUR, USD, CZK, CHF, GBP. Môžete využit vkladnú knižku bez alebo s viazanosťou. Ak si viete dopredu naplánovať svoje výdavky a uložiť peniaze na dlhšie obdobie bez výberu, založte si vkladnú knižku s viazanosťou, získate výhodnú úrokovú sadzbu.

S úrokom na vkladnej knižke je možné nakladať 1. kalendárny mesiac (január) nasledujúceho roka po pripísaní bez poplatku za predčasné nakladanie s vkladom. Po uplynutí tejto lehoty sa úrok stáva samostatným vkladom s dohodnutou viazanosťou na vkladnej knižke. V ďalšom roku sa potom úročí suma zvýšená o pripísané úroky.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky alebo bezhotovostne - posielanie mzdy, resp. určitej sumy na vkladnú knižku
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR