SLSP Vkladná knižka kapitál (TVSLSPVK)

Základné informácie
Banka:Slovenská sporitelňa
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Na konci
na netermínovanej časti vkladnej knižky vždy k 31. decembru, na termínovaných vkladoch k termínu splatnosti termínovaného vkladu.
Reinvestícia úrokov:Áno
Vkladná knižka kapitál ponúka dva produkty v jednom - termínované a netermínované vklady. Zriadením termínovaného vkladu získate vyššie zhodnotenie svojich úspor a netermínovaná časť vkladov je vám kedykoľvek k dispozícii. Možnosť zriadiť si neobmedzený počet termínovaných vkladov s rôznou dobou viazanosti. Zvyšovať alebo znižovať sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti. Finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov.

Parametre Vkladnej knižky kapitál:
 • minimálny vklad na zriadenie vkladnej knižky: 7 €
 • minimálny vklad na zriadenie termínovaného vkladu: 500 €
 • doba viazanosti termínovaného vkladu: 1, 3, 6, 12, 24, 36 mesiacov
 • pripisovanie úrokov:
 •      - na netermínovanej časti vkladnej knižky vždy k 31. decembru,
       - na termínovaných vkladoch – k termínu splatnosti termínovaného vkladu.
  Úrokové sadzby
  Možnosť privkladov:Áno
  pri jeho splatnosti.
  Možnosť výberu:Postupne
  pri jeho splatnosti.
  Možnosť revolvingu:Áno
  Možnosť predčasnej výpovede:áno
  Je treba mať bežný účet:nie
  Aktuálne úrokové sadby:otvor
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR