SLSP Termínovaný vklad (TVSLSP)

Základné informácie
Banka:Slovenská sporitelňa
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
pre EUR: 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov,
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Na konci
možnosť disponovať s úrokmi – pripísať ich k istine, previesť na účet alebo vkladnú knižku vedenú v našej banke alebo v prípade jednorazového termínovaného vkladu možný výber aj v hotovosti,
Reinvestícia úrokov:Na požiadanie
Možnosť založenia Termínovaného vkladu prostredníctvom Internetbankingu alebo telefonickej linky Sporotel. Prehľad o vklade prostredníctvom výpisu, elektronického bankovníctva alebo telefonickej linky Sporotel. Možnosť viesť vklad jednému alebo dvom majiteľom vo forme spoločného vkladu. Možnosť pravidelne aj nepravidelne sporiť a možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti. Finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov.

Parametre termínovaných vkladov:
 • mena: EUR, USD, CZK, GBP
 • minimálny vklad: 500 €, 500 USD, 10 000 CZK, 500 GBP
 • doba viazanosti:
 •     - pre EUR: 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov
      - pre USD, CZK, GBP: 1, 3, 6, 12 mesiacov.
  Úrokové sadzby
  Možnosť privkladov:Áno
  pri jeho splatnosti.
  Možnosť výberu:Postupne
  pri jeho splatnosti.
  Možnosť revolvingu:Na požiadanie
  Možnosť predčasnej výpovede:áno
  Je treba mať bežný účet:nie
  Aktuálne úrokové sadby:otvor
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR