Sberbank Slovensko - Vkladná knižka (TVLBVK)

Základné informácie
Banka:Sberbank Slovensko
Popis:Vkladná knižka bez výpovednej lehoty
výpovednou lehotou 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov (pre USD platí 6 alebo 12 mesiacov).
Pripisovanie úrokov:Ročné
31. decembra bežného roka
Reinvestícia úrokov:Áno
Vkladový produkt v eurách alebo aj v USD, CHF, CZK, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, určený fyzickým osobám - občanom, ktorí uprednostňujú tradičný spôsob sporenia a chcú mať prehľad o zaznamenaných operáciách. Je vhodný na pravidelné aj nepravidelné sporenie.

Podobné produkty poskytované bankou:
- Vkladné knižky s výpovednou lehotou
- Kapitálové vkladné knižky
- Detské vkladné knižky
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
môžete ukladať finančné prostriedky nielen v hotovosti, ale tiež trvalým príkazom na úhradu, bezhotovostným prevodom.
Možnosť výberu:Postupne
vyberať, či vkladať financie bez obmedzenia
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:nie
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR