Sberbank Slovensko - Termínované vklady (TVLB)

Základné informácie
Banka:Sberbank Slovensko
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
s viazanosťou 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13 a 24 mesiacov
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Mesačné
možnosť pripisovať úroky štvrťročne alebo mesačne
Reinvestícia úrokov:Na požiadanie
Ak je zvýšenie alebo zníženie istiny požadované v deň obnovy, prevod sa vykoná v tento deň, v opačnom prípade sa vykoná v najbližší deň obnovy po uplynutí lehoty viazanosti.
TV s viazanosťou 1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov. V cudzích menách 1, 3, 6 a 12 mesiacov. Minimálny zostatok na termínovanom účte už 331,94 EUR. Ak využívate službu internetbanking nášho elektronického bankovníctva, môžete si zriadiť termínovaný vklad jednoducho a rýchlo priamo cez internetbanking a využiť výhodu o 0,1 % vyššieho úročenia.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Nie
Možnosť výberu:Jednorázovo
možnosť predčasného výberu z termínovaného účtu
Možnosť predčasnej výpovede:nie
Podmienky predčasnej výpovede:V  prípade predčasného čiastočného výberu, alebo predčasného zrušenia vkladu je úrokový výnos z vkladu znížený v závislosti od výšky výberu a od lehoty viazanosti, a to podľa podmienok uvedených v aktuálne platnom  Sadzobníku poplatkov
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR