Sberbank Slovensko - Sporiaci účet (TVLBKVK)

Základné informácie
Banka:Sberbank Slovensko
Popis:Sporiaci účet bez výpovednej lehoty
doba viazanosti/splatnosti: 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov,
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Mesačné
Zostatok na sporiacom účte sa úročí denne a úrok sa pripisuje mesačne.
Reinvestícia úrokov:Na požiadanie
Sporiaci účet je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Klienti môžu priebežne sporiť na sporiacom účte, pričom nie sú viazaní žiadnou výpovednou lehotou a nasporené prostriedky majú kedykoľvek k dispozícii.

Úročenie sporiaceho účtu:
Základná úroková sadzba na sporiacom účte je 0,20 % p. a. Zostatok na sporiacom účte sa úročí denne a úrok sa pripisuje mesačne.
K základnej úrokovej sadzbe môže klient nasledujúci mesiac získať bonusový úrok vo výške 1,80 % p. a., ak splní tieto podmienky:
- v príslušnom mesiaci nebola zrealizovaná žiadna debetná transakcia zo sporiaceho účtu
- celková suma kreditných transakcií na sporiaci účet v príslušnom mesiaci je minimálne vo výške 20 EUR
- zostatok na sporiacom účte na konci mesiaca bol nižší ako 20 000 EUR.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
klient môže kedykoľvek previesť ľubovoľnú sumu z bežného účtu na sporiaci účet jednorazovým platobným príkazom
Možnosť výberu:Jednorázovo
nasporené prostriedky sú kedykoľvek k dispozícii
Možnosť revolvingu:Nie
automatické predlžovanie doby viazanosti pri dobe viazanosti 1, 3 a 6 mesiacov
Možnosť predčasnej výpovede:nie
nasporené prostriedky sú kedykoľvek k dispozícii
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR