Primabanka - Terminovaný vklad (TVDXTV)

Úrokové sadzby
Splatnosť  Od EUR  Do EUR  Úrok (% p.a.)  
1 rok   500   výška   0,01  
2 roky   500   výška   0,40  
3 roky   500   výška   0,80  
4 roky   500   výška   1,00  
5 rokov   500   výška   1,40  
Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok

Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov