Primabanka - Terminovaný vklad (TVDXTV)

Úrokové sadzby
Splatnosť  Od EUR  Do EUR  Úrok (% p.a.)  
1 mesiac   300   výška   0,05  
3 mesiace   300   výška   0,05  
6 mesiacov   300   výška   0,05  
1 rok   300   výška   0,10  
2 roky   300   výška   0,20  
3 roky   300   výška   0,30  
Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok

Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov