Primabanka - Terminovaný vklad (TVDXTV)

Úrokové sadzby
Splatnosť  Od EUR  Do EUR  Úrok (% p.a.)  
1 mesiac   500   výška   0,01  
3 mesiace   500   výška   0,01  
6 mesiacov   500   výška   0,01  
1 rok   500   výška   0,20  
2 roky   500   výška   0,30  
3 roky   500   výška   0,50  
4 roky   500   výška   0,70  
Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok

Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov