Primabanka - Terminovaný vklad (TVDXTV)

Základné informácie
Banka:Prima banka Slovensko
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
Môžete si vybrať viazanosť na 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov.
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Na konci
Reinvestícia úrokov:Nie
Termínovaný vklad si môžete zriadiť v domácej mene EUR. Pre zriadenie účtu je potrebný minimálny vklad 300 EUR. Môžete si vybrať viazanosť na 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov.
Viazanosť vkladu začína plynúť dňom zriadenia účtu a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby viazanosti. V deň splatnosti vkladu si môžete bezplatne zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu. Vklad si tiež môžete nechať automaticky obnovovať s aktuálne platnou úrokovou sadzbou.
Termínované vklady sú chránené Fondom ochrany vkladov.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Nie
Len v deň splatnosti vkladu si môžete bezplatne zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu.
Možnosť výberu:Jednorázovo
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
S poplatkom za predčasný výber.
Je treba mať bežný účet:nie
Úrok s Osobným účtom o 1,0% ročne vyšší.
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR