Poštová banka Termínovaný vklad (TVPOS)

Základné informácie
Banka:Poštová banka
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
doba viazanosti je 7 a 14 dní alebo 1, 3, 6, 9, 12, 24 a 36 mesiacov
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Na konci
Reinvestícia úrokov:Áno
Termínovaný vklad je vklad s garantovaným úrokom, ktorý závsí od výšky vkladu a doby viazanosti. Minimálna výška vkladu pre fyzické osoby je 331,94 €, pre právnické osoby 1 659,70 €. Vklad je možné vložiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet. Viazanosť môže byť jednorazová alebo s automatickým predlžovaním. V deň splatnosti termínovaného vkladu je možné jeho navýšenie.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Sankčný poplatok za predčasné ukončenie termínovaného vkladu je určený počtom neúročených dní v závislosti od doby viazanosti termínovaného vkladu. 1 mesiac: 10 dní, 3 mesiace: 25 dní, 6 mesiacov: 40 dní, 9 mesiacov: 60 dní, 12 mesiacov: 80 dní, 24 mesiacov: 100 dní, 36 mesiacov: 140 dní
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR