J&T - Sporenie (TVJTSP)

Základné informácie
Banka:J&T Banka
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
s trojmesačnou výpovednou lehotou
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Štvrťročné
Reinvestícia úrokov:Áno
Produkt - Sporenie - vklad s trojmesačnou výpovednou lehotou je určený na dlhodobé zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po troch mesiacoch od zadania výpovede. Tento účet sa zriaďuje k bežnému účtu. Minimálny vklad na založenie termínovaného vkladového účtu je 10.000 EUR.

Pri úročení vkladu okrem úrokov získavate aj bony. Tie sa dajú potom vymeniť za rôzne služby napríklad" pobyty, nákupy, gastronómia atď. Vklady sú chránené systémom ochrany vkladov Českej republiky.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
od 3000 eur
Možnosť výberu:Jednorázovo
Vypovedať možno len celý vklad
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Je treba mať bežný účet:áno
jeho zriadenie a vedenie je bezplatné
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR