ČSOB - Sporiaci účet (TVCSOBSU)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
Výpovedná lehota je iba 7 dní
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Mesačné
úroky počítané denne
Reinvestícia úrokov:Áno
Produkt, ktorý je doplnkom každého bežného účtu vhodný na sporenie (aj malých súm) peňazí v eurách alebo v ďalších vybraných menách.
Dispozičná lehota, t.j. lehota na výber prostriedkov z účtu je 7 dní.
Konkrétna výška úrokovej sadzby závisí od objemu vložených peňažných prostriedkov a od meny.
Inteligentné sporenie - klient má možnosť stanoviť si zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky tohto účtu automaticky pravidelne prevádzajú na Sporiaci účet. Možnosť sledovania pohybov cez Internet Banking 24 alebo SmartBanking,
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
Kedykoľvek v priebehu trvania Sporiaceho účtu je možno na tento účet vkladať peňažné prostriedky v hotovosti, prípadne naň prevádzať peňažné prostriedky z iného účtu vedeného v ČSOB alebo v inom finančnom ústave
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
s poplatkom za nedodržanie výpovednej lehoty
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR