ČSOB - Sporiaci účet s Extra úročením (TVCSOBSUP)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
prostriedky k dispozícii už po 7 dňoch
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
úrok až 1,1 % p. a. ak súčasne využívate balík služieb Pohoda a Extra Pohoda aktívne,
Pripisovanie úrokov:Mesačné
úroková prémia je pripísaná na konci kalendárneho roka
Reinvestícia úrokov:Nie
Produkt vhodný pre pravidelných sporiteľov aktívne využívajúcich svoj účet.
Dispozičná lehota, t.j. lehota na výber prostriedkov z účtu je 7 dní.
Bez obmedzovania minimálneho a maximálneho zostatku ako aj možnosť sledovania pohybov cez Internet Banking 24 alebo SmartBanking,
Sledovanie pohybov a zadávanie transakcií na účte online cez Internet Banking 24 alebo SmartBanking. Vaše peniaze vrátane úrokov sú chránené Fondom ochrany vkladov
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
vkladať je možné kedykoľvek – v hotovosti alebo prevodom z účtu
Možnosť výberu:Postupne
výbery sú možné bezhotovostne, 3 výbery v každom kalendárnom štvrťroku zdarma
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
s poplatkom za nedodržanie výpovednej lehoty
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR