OTP - Ready<15 (SKOTP15)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Produkt určený pre:mladých
Vek:8-15 rokov
Požiadavky:OP zákonného zástupcu + rodný list
Potvrdenie o štúdiu:nie
Prémia:prémia 100 Sk v prípade predloženia aktuálneho polročného, resp. koncoročného vysvedčenia s priemerom známok od 1 do 1,5 (prémia len za jedno vysvedčenie v rámci jedného školského roka) úrazové poistenie k platobnej karte zdarma
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR