UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ISUNI)

Obhospodarované fondyKategóriaRočná výkonnosť
myNEXT - Bond E EUR Capdlhopisový2,20 %
myNEXT - Equity E EURakciový6,10 %
myNEXT - Multi-Asset E EURzmiešaný4,92 %
Majetok vo fondoch
Akcionári
Dátum vzniku1. januára 1996
Kontakty