UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ISUNI)

Obhospodarované fondyKategóriaRočná výkonnosť
myNEXT - Bond E EUR CapdlhopisovýN/A
myNEXT - Equity E EURakciovýN/A
myNEXT - Multi-Asset E EURzmiešanýN/A
Majetok vo fondoch
Akcionári
Dátum vzniku1. januára 1996
Kontakty