UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ISUNI)

Obhospodarované fondyKategóriaRočná výkonnosť
Amundi Funds II - Latin American Equityakciový22,31 %
Amundi Funds II - Latin American Equity EURakciovýN/A
Majetok vo fondoch
Akcionári
Dátum vzniku1. januára 1996
Kontakty