HB Reavis Investment Management S.a.R.L. (ISHB)

Obhospodarované fondyKategóriaRočná výkonnosť
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fondrealitný6,19 %
Majetok vo fondoch
Akcionári
HBR IM Holding, Ltd. Cyprus, 100%
Dátum vzniku1. júna 2011
Kontakty